< Cofnij

CYKLICZNA EDUKACJA OPERACYJNA STACJONARNIE I ON-LINE - CZYLI MINIMALNIE INWAZYJNE ZABIEGI OPERACYJNE ZE SZPITALA NA POLNEJ - SPRAWOZDANIE Z WARSZTATÓW W DNIU 26 MAJA

Warsztaty

26 maja, w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, odbyły się kolejne w tym roku, cykliczne praktyczne warsztaty pt.: „Minimalnie inwazyjna chirurgia miednicy mniejszej, krok po kroku, stacjonarnie i on-line". Pod kierownictwem Pana Profesora dr hab. n. med. Macieja Wilczaka, Koordynatora Centrum przeprowadzono 6 operacji. Patronat Honorowy nad całym cyklem warsztatów w 2022 roku  objął Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski. 

Wyjątkowa edycja i zagraniczni goście

Majowe spotkanie edukacyjne w ramach warsztatów było wyjątkowe. Zespół Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka gościł bowiem znamienitych specjalistów z zakresu minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych, z polskich i zagranicznych ośrodków. Do Poznania przyjechali dr med. Jean Dubuisson z Genewy, dr med. Friedrich Pauli z Augsburg Frauenklinik oraz dr med. Burghard Abendstein z Feldkirch z  Austrii oraz ginekolodzy  z  ośrodków w Polsce, m.in. z Płocka i Kartuz.

Podczas warsztatów wykonano następujące zabiegi operacyjne:

W warsztatach, stacjonarnie, ale także poprzez multimedialną transmisję na żywo, uczestniczyło w sumie ponad 200 lekarzy ginekologów z ośrodków w całej Polsce. Medycy mieli niepowtarzalną okazję obserwować w czasie wszystkich zabiegów zastosowanie zaawansowanych i jednych z najnowocześniejszych technik operacyjnych wykorzystywanych w minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej. Podczas transmisji „na żywo” lekarze uczestniczący w warsztatach w formule on-line mogli zadawać pytania dotyczące poszczególnych etapów zabiegów podobnie jak czynili to lekarze ginekolodzy uczestniczący bezpośrednio w operacjach.

Edukacja przede wszystkim

Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej są nadal  jedynymi w Polsce działaniami edukacyjnymi w formule on-line realizowanymi na żywo. Wyzwaniem dla współczesnej ginekologii jest zmiana sposobu leczenia kobiet, z klasycznego na techniki małoinwazyjne, dokładnie tak jak, działa to na całym świecie– komentuje  prof. Maciej Wilczak, koordynator Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Naszym priorytetem jest praktyczna edukacja lekarzy, którzy dzięki obrazowi na żywo uczestniczą w operacji i na bieżąco mogą słuchać precyzyjnych komentarzy lekarza operatora. Liczymy, że specjaliści w ten sposób zdobytą wiedzę zastosują  w swoich, rodzimych  szpitalach. Niewątpliwie dla nas, specjalistów z Polnej to doskonała okazja do tego, aby goszcząc ginekologów z europejskich ośrodków wymieniać poglądy i doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik operacyjnych stosowanych w tamtejszych ośrodkach - dodaje prof. Maciej Wilczak.

W roku 2022 w Centrum odbędzie się w sumie 6 spotkań w ramach warsztatów laparoskopowych.

Konferencja

Konferencja Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy 2022

Warsztaty zbiegły się z coroczną konferencją pt. „Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy 2022” , odbywającą się w dniach 27-28 maja. Tegoroczna odsłona  była doskonałą platformą do merytorycznych dyskusji specjalistów z wielu ośrodków europejskich i polskich.

Podczas licznych sesji przedstawiono zagadnienia dotyczące leczenia operacyjnego technikami minimalnie inwazyjnymi, w których goście zagraniczni z Niemiec, Austrii i Szwajcarii podzielili się wynikami swoich badań naukowych w zakresie stosowania minimalnie inwazyjnych metod leczenia operacyjnego. W rozmowach  o  powikłaniach  uczestniczyli specjaliści z zakresu urologii i chirurgii kolorektalnej - prof. Piotr Chłosta i prof. Marek Szczepkowski, którzy przedstawiali zagadnienia leczenia operacyjnego komplikacji  operacyjnych w zakresie współpracy z ginekologami w leczeniu schorzeń ginekologicznych.

Drugiego dnia wydarzenia,  liczne grono specjalistów uczestniczyło w sesji, w której Profesorowie Zbigniew Celewicz, Hubert Huras oraz Piotr Sieroszewski omawiali aspekty postępowania medycznego w przypadku ciąży o nieprawidłowym przebiegu. Na zakończenie tej dyskusji głos zabrała Pani Profesor Justyna Król-Całkowska przedstawiając stanowisko i opinię prawną w zakresie omawianych problemów medycznych.

W drugiej części sobotniej konferencji, specjaliści brali udział w międzynarodowym panelu dyskusyjnym pod przewodnictwem Pani Profesor dr hab. n. med. Marioli Ropackiej-Lesiak oraz Profesora  Federica Chantraine –„Nieprawidłowa implantacja łożyska – wyzwanie współczesnej perinatologii”.

Polemika zaproszonych naukowców z ośrodków m.in. w Berlinie, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii oraz słuchaczy z Polski dotyczyła problemu łożyska wrośniętego. Specjaliści prezentując przypadki ze swojej praktyki, omawiali problemy związane z  największym  zagrożeniem dla matki i dziecka jakim jest krwawienia okołoporodowe towarzyszące nieprawidłowej implantacji łożyska. Prezentowali i omawiali także  najnowocześniejsze sposoby i techniki operacyjne stosowane podczas wykonywania  cięcia cesarskiego celem maksymalnego ograniczenia powikłań i ratowania zdrowia matki i dziecka.

Zapraszamy   do obejrzenia  wywiadu - o szczególnej roli warsztatów w edukacji lekarzy -  z Panem Profesorem Maciejem Wilczakiem – „Temat dnia” z dnia 26 maja 2022 roku.

» https://bit.ly/3z6rAnB

Kalendarz, informacje o zapisach na warsztaty  i o działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Szpitalu na Polnej znajdą Państwo tu:

» https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/nasz-szpital-dzialalnosc-naukowa-i-dydaktyczna

Szczegółowe informacje dla Pacjentek o bezpłatnych konsultacjach i zabiegach realizowanych w Centrum:

» https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/minimalnie-inwazyjna-chirurgia-ginekologiczna