< Cofnij

Otwarcie Centrum Histeroskopii w Znieczuleniu Miejscowym

W Ginekologiczno-Położnicznym Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego przy ul. Polnej w Poznaniu, 1 grudnia 2022 roku uroczyście otwarto Centrum Histeroskopii w Znieczuleniu Miejscowym. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, którzy zgodnie w swoich wypowiedziach podkreślali, że wprowadzenie tego typu innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia jest kluczowe dla rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Zdjęcie

W tym wyjątkowym dniu dla Szpitala na Polnej, w uroczystości otwarcia udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i lokalnych: Minister Zdrowia dr Adam Niedzielski, Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Anna Jackowska, Starosta Poznański Jan Grabkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Jędrzej Solarski, JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz oraz znamienici goście zagraniczni reprezentujący wiodące ośrodki specjalizujące się w minimalnie inwazyjnych technikach operacyjnych, w szczególności twórca metody dr Giampietro Gubbini z Padwy oraz Profesor Bruno van Herendael, Medical Director - International Society for Gynecologic Endoscopy (ISGE) z Antwerpii. Gospodarzem wydarzenia był pomysłodawca utworzenia Centrum, jego Koordynator, Dyrektor Szpitala, Kierownik Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka, prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak.

Zdjęcie

To nowa jakość minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej, która stanowi doskonałą alternatywę dla zabiegów w znieczuleniu ogólnym i pozwala skutecznie zminimalizować dolegliwości - mówił podczas otwarcia Centrum Histeroskopii prof. Maciej Wilczak, Dyrektor Szpitala. To wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla polskiej medycyny. Mamy bardzo znaczący ośrodek, który będzie stosował nowoczesną metodę diagnostyki i leczenia. Pozwoli też na to, żeby kształcić innych lekarzy w Polsce. Tworzymy w Poznaniu centrum kompetencji, które związane jest z zabiegami histeroskopii - podkreślał Prof. Maciej Wilczak.

Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskało, jako pierwsze i jedyne w Polsce, Certyfikat Tontarra, potwierdzający pełnienie wyjątkowej i wiodącej roli w szkoleniach oraz edukacji dotyczącej zabiegów mini-histeroresektoskopii wykonywanych za pomocą Systemu GUBBINI w znieczuleniu miejscowym. Dzięki temu pacjentki już po dwóch godzinach po zabiegu są wypisywane do domu.

Zdjęcie

Otwarcie Centrum stało się także okazją do wręczenia Certyfikatu Tontarra,  stając się tym samym oficjalnym i jedynym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce w zakresie histeroskopii w znieczuleniu miejscowym. Wyjątkowe wyróżnienie z rąk dra Giampietro Gubbiniego, twórcy systemu GUBBINI odebrał Profesor Maciej Wilczak, pomysłodawca utworzenia Centrum i jego Koordynator.