Kontakt

Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
ul. Polna 33
60-535 Poznań
tel.  61 8419 618
e-mail: kzmid@gpsk.am.poznan.pl
www.kzmid.ump.edu.pl


Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa
ul. Jackowskiego 41
60-512 Poznań
e-mail: zpnp@ump.edu.pl
tel. 61 854-72-26,  61 854-72-25