Historia

 

Katedra Zdrowia Matki i Dziecka została powołana na Wydziale Nauk o Zdrowiu dnia 1 lipca 2001 roku,   z inicjatywy prof. dr hab. med. Tomasza Opali. Kierował on Katedrą do dnia 28.11.2014 roku. W Katedrze prowadzone są od zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunków: położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, elektroradiologia, zdrowie publiczne, terapia zajęciowa.

W skład Katedry wchodzą: Klinika Zdrowia Matki i Dziecka, Zakład Praktycznej Nauki Położnictwa, Pracownia Promocji Zdrowia Matki i Dziecka oraz Pracownia Endoskopii Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej.

W historii jednostki odnotować należy liczne badania naukowe, dziesiątki publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, udział w licznych konferencjach naukowych, jak również organizację konferencji. Dynamiczny rozwój naukowy poparty jest licznymi rozprawami doktorskimi, powstałymi pod kierownictwem samodzielnych pracowników naukowych, jak również habilitacje oraz uzyskanie tytułów profesora.

W Katedrze Zdrowia Matki i Dziecka do roku 2015 tytuł licencjata położnictwa uzyskały 525 osoby, a tytuł magistra położnictwa 510 osoby broniące prac napisanych pod kierownictwem pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Kierownik Katedry

i Kliniki (2001-2014)

prof. dr hab. med.

Tomasz Opala

 

 

p.o. Kierownika Katedry

(2014-2016)

i Kliniki (2014-2017)

prof. dr hab. med.

Krzysztof Szymanowski 

    Kierownik Katedry 

(od 2016)

i Kliniki (od 2017 roku)

prof. dr hab. med. Maciej Wilczak