< Cofnij

Sprawozdanie z warsztatów „Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym”

Zdjęcie

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym to nowoczesna metoda rozpoznawania i leczenia zmian zlokalizowanych w jamie macicy. 4 marca 2022 roku, w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ginekolodzy z całej Polski pod kierownictwem edukacyjnym prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczaka, koordynatora Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej „krok po kroku” poznawali  praktyczne zasady i najnowsze techniki stosowane w nowoczesnej histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej wykonywanej tylko w znieczuleniu miejscowym. Patronat Honorowy  nad całym cyklem  warsztatów objął Jego Magnificencja, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

Histeroskopia jako minimalnie inwazyjna metoda leczenia stanowi doskonałą alternatywę dla zabiegów wewnątrzmacicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, co w sposób bardzo istotny zmniejsza ryzyko okołooperacyjne. Nowoczesne zabiegi wykorzystywane w diagnostyce i leczeniu ginekologicznym są bardzo istotne w rozpoznawaniu i leczeniu takich schorzeń takich jak:

Pacjentka w czasie wykonywania zabiegu histeroskopii jest w pełni świadoma mając unikalną możliwość obserwowania wszystkich etapów minimalnie inwazyjnego zabiegu, a po około 2 godzinach może opuścić szpital - komentuje profesor Maciej Wilczak, ginekolog, koordynator Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej w Szpitalu na Polnej. Ten rodzaj ingerencji nie wymaga znieczulenia ogólnego, a Pacjentka przez cały czas trwania zabiegu ma kontakt z operatorem i może zadawać mu pytania dotyczące przebiegu poszczególnych etapów procedury zarówno diagnostycznej jak i operacyjnej - dodaje profesor M. Wilczak.

W ramach warsztatów Zespół  Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka wraz z lekarzami ginekologami z ośrodków w Częstochowie, Łodzi i Dąbrowy Górniczej przeprowadzili 5 zabiegów, podczas których doskonalili praktyczne zasady i poznawali najnowsze techniki stosowane w nowoczesnej histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej wykonywanej w znieczuleniu miejscowym Hystero - Block.

W 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej w Szpitalu na Polnej zostanie  przeprowadzonych 5 praktycznych warsztatów.

Kalendarz spotkań, szczegółowe informacje oraz zapisy:

» https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/szpital/centrum-minimalnie-inwazyjnej-chirurgii-miednicy-mniejszej/x,1068.html

Więcej informacje o bezpłatnych konsultacjach i zabiegach realizowanych w Centrum:

» http://kzmid.ump.edu.pl/zabiegi-operacyjne