< Cofnij

Transmisje ginekologicznych zabiegów operacyjnych z Polski i Austrii

Po raz pierwszy w Polsce minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze Szpitala przy ul. Polnej były przesyłane ON-LINE poza granice kraju.

Minimalnie inwazyjne zabiegi laparoskopowe i przezpochwowe z transmisją multimedialną ON-LINE odbyły się po raz kolejny dnia 20.05.2021 roku w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej. Poprzedziły one XI Konferencję "Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy", w której w dniach 21-22.05.2021 roku udział wzięli najwybitniejsi eksperci ze Szwajcarii, Austrii i Niemiec oraz krajowi specjaliści z zakresu położnictwa i ginekologii.

W tej edycji warsztatów na 2 salach operacyjnych prof. Maciej Wilczak wraz z zespołem Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka „na żywo” oraz „krok po kroku” przedstawiali najnowsze techniki i zasady stosowane w nowoczesnej i minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej. Jednocześnie dzięki transmisji ON-LINE możliwe było obserwowanie zabiegów operacyjnych wykonywanych w Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu oraz Landeskrankenhaus Feldkirch w Austrii. Tego typu jednoczasowa transmisja ginekologicznych zabiegów operacyjnych z Polski i Austrii odbywała się w naszym kraju po raz pierwszy.

Zdjęcie z bloku operacyjnego

Dzięki tego typu innowacyjnej realizacji warsztatów lekarze ginekolodzy z całej Polski mogli uczestniczyć również w operacjach transmitowanych z Austrii, gdzie dr Burghard Abendstein - członek zespołu edukacyjnego Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej UM w Poznaniu, przeprowadzał operacje przezpochwowej implantacji siatek w leczeniu wypadania narządów płciowych.

Cykliczne Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej  realizowane w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu są nadal jedynymi w Polsce działaniami edukacyjnymi w formule ON-LINE przeprowadzanymi „na żywo”. W dotychczas zrealizowanych 4 edycjach warsztatów od 2020 roku uczestniczyło około 500 ginekologów z całej Polski.

Podczas Warsztatów transmisje zabiegów operacyjnych w dniu 20.05.2021 roku obejrzało ponad 360 osób.

Niezwykle cieszy nas, że wprowadzona w naszym Centrum nowatorska formuła Warsztatów „na żywo” realizowana ON-LINE pokazała, że praktyczne i edukacyjne działania Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spotkały się z dużym zainteresowaniem polskich ginekologów praktyków, ale tym razem udostępniliśmy tę transmisję również naszym kolegom z Włoch, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainy oraz Gruzji - mówi prof. Maciej Wilczak inicjator powstania i koordynator Centrum.

Podczas Warsztatów bezpośrednio przy stole operacyjnym uczestniczyli lekarze ginekolodzy z Płocka, Częstochowy, Otwocka, Łodzi i Gdańska.

Wykonanych zostało 6 zabiegów operacyjnych transmitowanych z Polski oraz 2 zabiegi wykonywane w Landeskrankenhaus Feldkirch w Austrii, które opatrzone były precyzyjnymi i praktycznymi komentarzami dotyczącymi poszczególnych etapów wykonywania tego typu operacji.

W warsztatach w formule ON-LINE i „NA ŻYWO” uczestniczyli lekarze ginekolodzy, którzy podczas zabiegów mogli zadawać pytania i komentować poszczególne etapy wykonywania operacji z perspektywy własnego doświadczenia klinicznego.

Więcej informacji na temat inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Zespół Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka w ramach Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej dostępnych jest w linku poniżej:

» http://www.gpsk.am.poznan.pl/szpital/centrum-minimalnie-inwazyjnej-chirurgii-miednicy-mniejszej.html

Media o Warsztatach:

» WTK
» TVP Poznań
» TVP Poznań
» Radio Poznań

Szczegółowe informacje o bezpłatnych konsultacjach i zabiegach realizowanych w Centrum:

» https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/szpital/centrum-minimalnie-inwazyjnej-chirurgii-miednicy-mniejszej/x,551.html