Konferencje i warsztaty

Cykliczna edukacja operacyjna stacjonarnie i on-line, czyli minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze Szpitala na Polnej

Po raz kolejny dnia 28 września w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej odbyły się Praktyczne Warsztaty Operacyjne.

Minimalnie inwazyjne zabiegi przezpochwowe i laparoskopowe były realizowane w formie stacjonarnej oraz z transmisją multimedialną ON-LINE.

W tej edycji warsztatów na 2 salach operacyjnych dr med. Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik i prof. Maciej Wilczak z zespołem Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka „na żywo” oraz „krok po kroku” przedstawiali najnowsze techniki i zasady stosowane w nowoczesnej i minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej.

Dzięki transmisji ON-LINE możliwe było obserwowanie zabiegów operacyjnych wykonywanych w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu przez ponad 90 lekarzy ginekologów.  

Zdjęcie
Prof. Maciej Wilczak oraz dr Bartłomiej Wolski - uczestnik warsztatów podczas operacji minimalnie inwazyjnego leczenia wypadania narządów płciowych metodą Dubuisson.

Ta nowoczesna formuła edukacyjna pozwala jednoczasowo i „na żywo” uczestniczyć wielu lekarzom w przebiegu całej operacji wraz z możliwością zadawania pytań dotyczących poszczególnych etapów operacji.

W dobie pandemii jest to bardzo skuteczne narzędzie służące przekazywaniu wiedzy i praktycznych rad w zakresie tego typu technik operacyjnych - stwierdza prof. Maciej Wilczak

Cykliczne Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej  realizowane w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu są nadal jedynymi w Polsce działaniami edukacyjnymi w formule ON- LINE realizowanymi „na żywo”. W dotychczas zrealizowanych 6 edycjach warsztatów od 2020 roku uczestniczyło ponad 900 ginekologów z całej Polski.

Niezwykle cieszy nas, że wprowadzona w naszym Centrum nowatorska formuła Warsztatów „na żywo” realizowana ON-LINE pokazała, że praktyczne i edukacyjne działania Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu spotkały się z dużym zainteresowaniem polskich ginekologów praktyków, co motywuje nas wszystkich do wytężonej pracy i ciągłego podnoszenia jakości i atrakcyjności tej formuły edukacyjnej kierowanej głównie do młodych lekarzy ginekologów - podkreśla prof. Maciej Wilczak, inicjator powstania Centrum.

Zdjęcie
Dr Friedrich Pauli oraz uczestnik warsztatów dr Mateusz Madejczyk w czasie wykonywania przezpochwowej operacji z użyciem tytanizowanych implantów.

Podczas Warsztatów zostało wykonanych 6 zabiegów z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej, które opatrzone były precyzyjnymi i praktycznymi komentarzami dotyczącymi poszczególnych etapów wykonywania tego typu operacji.

Więcej informacji na temat inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez Zespół Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka w ramach Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej dostępnych jest w linku poniżej:

» http://www.gpsk.am.poznan.pl/szpital/centrum-minimalnie-inwazyjnej-chirurgii-miednicy-mniejszej.html

Szczegółowe informacje o bezpłatnych konsultacjach i zabiegach realizowanych w Centrum:

» https://www.gpsk.ump.edu.pl/pl/szpital/centrum-minimalnie-inwazyjnej-chirurgii-miednicy-mniejszej/x,551.html

 


Wrześniowe warsztaty „Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym”

W piątek 10.09.2021 r. w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym odbyły się kolejne warsztaty pt.: „Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym” realizowane w ramach działalności praktyczno-edukacyjnej Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej. Warto podkreślić, że ten rodzaj minimalnie inwazyjnych zabiegów wykonywanych we wnętrzu jamy macicy nie wymaga znieczulenia ogólnego!!!

Podczas tej edycji warsztatów prof. Maciej Wilczak wraz z zespołem lekarzy Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka przedstawiali „krok po kroku” praktyczne zasady i najnowsze techniki stosowane w nowoczesnej histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej wykonywanej tylko w znieczuleniu miejscowym.

Pacjentka w czasie wykonywania takiego zabiegu jest w pełni świadoma mając unikalną możliwość obserwowania wszystkich etapów minimalnie inwazyjnego zabiegu, a po około 2 godzinach może opuścić szpital. Ponadto, w każdym momencie wykonywania tego typu procedury medycznej pacjentka może rozmawiać z lekarzem oraz zadawać mu pytania dotyczące przebiegu poszczególnych etapów procedury zarówno diagnostycznej, jak i operacyjnej.

Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym to nowoczesna metoda diagnozowania i terapii zmian wewnątrzmacicznych stanowiąca doskonałą alternatywą dla zabiegów wewnątrzmacicznych wykonywanych w znieczuleniu ogólnym, co w sposób bardzo istotny zmniejsza ryzyko okołooperacyjne. W obecnej edycji Praktycznych Warsztatów Histeroskopowych wykonano 6 zabiegów endoskopowych z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero-Block. W warsztatach wzięli udział lekarze ginekolodzy z Bydgoszczy, Elbląga, Chojnic oraz Gdańska.

Warto podkreślić, że tego typu nowoczesne zabiegi wykonywane w znieczuleniu miejscowym są bardzo istotne w rozpoznawaniu i leczeniu takich schorzeń jak:

Szczegółowe informacje o bezpłatnych konsultacjach i zabiegach realizowanych w Centrum:
https://www.gpsk.ump.edu.pl/szpital/centrum-minimalnie-inwazyjnej-chirurgii-miednicy-mniejszej.html

Zdjęcie

 


Tydzień Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej w Szpitalu Klinicznym przy Polnej

Warsztaty

W dniach 26 listopada i 29 listopada 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Polnej odbywały się kolejne Praktyczne Warsztaty pt.:

Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniejszej - „krok po kroku”

z udziałem międzynarodowych specjalistów i autorytetów w zakresie tego typu operacji ginekologicznych.

Warsztaty te zorganizowane zostały po raz kolejny z inicjatywy prof. Macieja Wilczaka - Kierownika Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

W tej edycji działań operacyjnych wzięli udział dr Friedrich Pauli z Augsburga specjalizujący się w przezpochwowych zabiegach korygujących zaburzenia statyki dna miednicy mniejszej

Warsztaty

oraz dr Henri Clave z Nicei twórca zmodyfikowanej metody przezpochwowych operacji usuwania narządów płciowych z wykorzystaniem nowoczesnego systemu zamykania naczyń, który ogranicza do minimum konieczność wykorzystywania podczas operacji szwów chirurgicznych.

 Warsztaty

Podobnie jak w poprzednich edycjach w Warsztatach wzięli udział lekarze z ośrodków pozauniwersyteckich szkoląc się w zakresie praktycznego wykorzystania tych nowatorskich i minimalnie inwazyjnych metod leczenia schorzeń ginekologicznych.

Podczas warsztatów wykonywano takie zabiegi jak:

Serdecznie zachęcamy wszystkie pacjentki do zapoznania się z zakresem zabiegów jakie wykonywane są w Centrum i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie dostępne są  informacje o działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej.

Poniżej link do strony Szpitala:
» www.gpsk.am.poznan.pl

Zapraszamy również do zapoznania się ze sprawozdaniem mediów:
» https://poznan.tvp.pl/45552103/wykorzystanie-techniki-w-medycynie-warsztaty-minimalnie-inwazyjnej-chirurgii-miednicy-mniejszej-w-poznaniu

 


Międzynarodowe Warsztaty Operacyjne w Uniwersyteckim Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej oraz Konferencja Ginekologia i Położnictwo - nowe trendy - 2019

W X Jubileuszowej edycji konferencji Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy bez odpowiedzi nie pozostały pytania:

Tym i szeregu innym top tematom w ginekologii i położnictwie poświęcona była dwudniowa konferencja "Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy 2019", organizowana pod patronatem merytorycznym prof. Macieja Wilczaka, Kierownika Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która odbyła się w dniach 31 maja i 1 czerwca br.

Wzorem poprzednich edycji Konferencji merytoryczna dyskusja naukowa, prowadzona podczas wszystkich sesji, przybrała atrakcyjną formułę tzw. ringów merytorycznych z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów oraz ekspertów w zakresie stosowania minimalnie inwazyjnych technik w leczeniu schorzeń ginekologicznych.

Wstępem do konferencji były trzecie w tym roku Praktyczne Warsztaty chirurgii ginekologicznej pt.: "Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniejszej - krok po kroku" dedykowane lekarzom ginekologom. Zaproszenie prof. Macieja Wilczaka na kolejne tegoroczne Warsztaty oraz X Jubileuszową Konferencję przyjęli najwybitniejsi europejscy specjaliści w dziedzinie minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery): prof. Jean-Bernard Dubuisson ze Szwajcarii, dr Friedrich Pauli z Niemiec oraz dr Burghard Abendstein z Austrii.

 Prowadzący warsztaty
Na zdjęciu z prof. Maciejem Wilczakiem (pierwszy z lewej) stoją kolejno dr Friedrich Pauli z Niemiec, dr Burghard Abendstein z Austrii oraz prof. Jean Bernard Dubuisson ze Szwajcarii.

Operacja usunięcia macicy metoda laparoskopową - prof. Maciej Wilczak wraz z zespołem operacyjnym.
Operacja usunięcia macicy metoda laparoskopową - prof. Maciej Wilczak wraz z zespołem operacyjnym.

Operacja założenia tytanizowanej siatki metodą laparoskopową w leczeniu „wypadania” przedniej ściany pochwy oraz macicy - operują prof. Jean Bernard Dubuisson z dr Magdaleną Muszyńską.
Operacja założenia tytanizowanej siatki metodą laparoskopową w leczeniu „wypadania” przedniej ściany pochwy oraz macicy - operują prof. Jean Bernard Dubuisson z dr Magdaleną Muszyńską.

Dr Friedrich Pauli podczas operacji leczenia wypadania narządów płciowych przy użyciu  tytanizowanej siatki implantowanej metodą przezpochwową.
Dr Friedrich Pauli podczas operacji leczenia wypadania narządów płciowych przy użyciu  tytanizowanej siatki implantowanej metodą przezpochwową.

Podobnie jak w poprzednich edycjach Warsztatów pracę lekarzy ekspertów transmitowano z nowoczesnych sal operacyjnych (niedawno oddanych do użytku i zmodernizowanych według najnowszych światowych standardów) do sali dydaktycznej im. prof. Andrzeja Głydy, gdzie lekarze ginekolodzy z całej Polski obserwowali wykonywane zabiegi. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z operatorami wykonującymi zabiegi rekonstrukcji zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej przy użyciu tytanizowanych siatek polipropylenowych wykonywane: drogą laparoskopową, metodą opracowaną przez prof. Jeana Dubuissona oraz z dostępu pochwowego. Ponadto w obrazowaniu trójwymiarowym wykonano laparoskopową operację usunięcia mięśniaków macicy oraz całej mięśniakowato zmienionej macicy z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi laparoskopowych.

W sesji inaugurującej Konferencję Goście podzieli się wynikami swoich badań i doświadczeń w zakresie szczegółów dotyczących w/w technik operacyjnych, z których stosowania znani są nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Dr Friedrich Pauli
Dr Friedrich Pauli podczas wykładu na temat tego jak najnowsze amerykańskie rekomendacje wydane przez FDA w dniu 16.04.2019 wpłyną na stosowanie tytanizowanych oraz standardowych materiałów syntetycznych w leczeniu operacyjnym zaburzeń statyki narządów dna miednicy mniejszej.

Prof Jean Bernard Dubuisson
Prof Jean Bernard Dubuisson (twórca metody laparoskopowego leczenia wypadania narządów płciowych miednicy mniejszej) omówił możliwości jakie dają techniki endoskopowe. Szczegółowo „krok po kroku” przedstawił zasady wizualizacji struktur anatomicznych miednicy mniejszej jakimi powinni kierować się operatorzy podczas wykonywania operacji ginekologicznych z wykorzystaniem technik minimalnie inwazyjnych.

Dr Burghard Abendstein
Dr Burghard Abendstein przedstawiał różne rodzaje operacji z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów anatomicznych podczas wykonywania poszczególnych etapów operacji.

Zdaniem prof. Macieja Wilczaka: „Praktyczne stosowanie minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej w Polsce jest niestety nadal rzadsze, niż w pozostałych krajach Unii Europejskie oraz Stanach Zjednoczonych, dlatego tak ważnym jest, aby wymieniać się praktycznymi uwagami, co do najnowocześniejszych metod operacyjnych z najlepszymi ekspertami. Większość schorzeń ginekologicznych wymagających interwencji chirurgicznej można leczyć metodami minimalnie inwazyjnymi, dlatego najistotniejsze jest stałe i konsekwentne realizowanie działań edukacyjnych, podczas praktycznych warsztatów operacyjnych. Właśnie to staramy się robić jak najlepiej w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.”

Minął już prawie rok od powołania z inicjatywy prof. Macieja Wilczaka Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Andrzeja Tykarskiego oraz Dyrektora Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu dra Macieja Sobkowskiego z udziałem edukacyjno - merytorycznym zaproszonych Gości z Niemiec, Francji i Szwajcarii. Od tego czasu cyklicznie, co  dwa miesiące kolejni lekarze z całej Polski szkolą się w zakresie praktycznego stosowania tych nowoczesnych technik operacyjnych.

W Centrum wykonywane są zabiegi operacyjne w zakresie kompleksowej terapii zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, do których należą m.in.: obniżenie przedniej i tylnej ściany pochwy, wypadanie narządów płciowych, nietrzymanie moczu, usuwanie mięśniaków macicy oraz mięśniakowato zmienionych macic, czy guzów jajników z wykorzystaniem małoinwazyjnej techniki laparoskopowej oraz z dostępu pochwowego.

Jak podkreśla prof. Maciej Wilczak: „Od momentu powołania Centrum zdecydowanie zwiększyło się zainteresowanie pacjentek możliwością skorzystania z najnowocześniejszych i minimalnie inwazyjnych technik operacyjnych, co bardzo nas cieszy.”

Pacjentki, które zostały zoperowane w ramach funkcjonowania Centrum mogą skorzystać z opieki medycznej realizowanej pod kontrolą Szpitala w pełnej współpracy z lekarzami pod których opieką są na co dzień.

„Jestem przekonany, że w doskonale wyposażonych i nowo wyremontowanych salach operacyjnych zapewniamy naszym pacjentkom takie same warunki jak w innych krajach Unii Europejskiej, choć chyba lepsze, bo realizowane „ u siebie”. - mówi uśmiechając się prof. Wilczak.

Serdecznie zachęcamy wszystkie pacjentki do zapoznania się z zakresem zabiegów jakie wykonywane są w Centrum i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie dostępne są  informacje o działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej.

Poniżej link do strony Szpitala oraz Katedry i Kliniki:

Zapraszamy również do zapoznania się z poniższymi materiałem prasowym.

Telewizja:

Radio:

Prasa:

 


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ -
„KROK PO KROKU”
,

które odbywać się będą w 2019 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dra Macieja Sobkowskiego.

Warsztaty te odbywać się będą w terminach podanych poniżej:

  1. WARSZTAT - 26.02.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
  2. WARSZTAT - 02.04.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
  3. WARSZTAT - 30.05.19 - z udziałem operatorów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii z transmisją multimedialną - maksymalna liczba uczestników - 45 osób (uczestnictwo bezpłatne)
  4. WARSZTAT - 03.09.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
  5. WARSZTAT - 26.11.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego

Miło mi poinformować Państwa, że moje zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) - dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik oraz dr Burghard Abendstein z Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch w Austrii i jeden z najwybitniejszych ginekologów w zakresie laparoskopowej chirurgii miednicy mniejszej prof. Jean-Bernard Dubuisson ze Szwajcarii.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych:

Mamy ogromną nadzieję, że taka formuła aktywnego udziału w warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU".

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak


Organizator warsztatów

» prof. Maciej Wilczak
» Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy
» dr med. Maciej Sobkowski - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Partner Organizacyjny
» Marcin Bernaczyk - Dyrektor Sprzedaży Innovative Medical Solutions

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:
» bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
» materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów,
» przekąski w przerwach między operacjami.

Rejestracja uczestnika warsztatów:
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatach telefonicznie pod numerem 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń). Po potwierdzeniu telefonicznym zaakceptowania Państwa zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie skanu dokonania przelewu na konto podane poniżej.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - termin - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Organizatorzy merytoryczni:

Logotypy

Partnerzy Organizacyjni Warsztatów:

Logotypy


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ -
„KROK PO KROKU”
,

które odbywać się będą w dniu 26.02.2019 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dra Macieja Sobkowskiego.

Miło mi poinformować Państwa, że moje zaproszenie na Warsztaty w tym terminie przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) - dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych:

Mamy ogromną nadzieję, że taka formuła aktywnego udziału w warsztatach znajdzie Państwa zainteresowanie, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU".

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak


Organizator warsztatów

» prof. Maciej Wilczak
» Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy
» dr med. Maciej Sobkowski - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Partner Organizacyjny
» Marcin Bernaczyk - Dyrektor Sprzedaży Innovative Medical Solutions

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:
» bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
» materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów,
» przekąski w przerwach między operacjami.

Rejestracja uczestnika warsztatów:
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatach telefonicznie pod numerem 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń). Po potwierdzeniu telefonicznym zaakceptowania Państwa zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie skanu dokonania przelewu na konto podane poniżej.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - 26.02.19 + imię i nazwisko uczestnika)

Skan dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.
Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 18 lutego 2019 r. Po tym terminie nie istnieje możliwość uiszczenia opłaty.
Rezygnację z udziału w Warsztatach przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, e-mail) do 20 lutego 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Organizatorzy merytoryczni:

Logotypy

Partnerzy Organizacyjni Warsztatów:

Logotypy


Krok po kroku do nowoczesnej chirurgii miednicy mniejszej 

Kolejne Praktyczne Warsztaty pt.: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „Krok po Kroku” odbyły się w dniu 4.12.2018 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wydarzenie honorowym patronatem objął Dyrektor Szpitala dr Maciej Sobkowski.  

Gościem specjalnym tej edycji  był dr med. Friedriech Pauli - jeden z najbardziej doświadczonych pracowników z Klinikum Augsburg Frauenklinik, przedstawiający z  prof. Maciejem Wilczakiem - Kierownikiem Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka najnowsze techniki minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej z użyciem obrazowania 3D podczas wykonywania operacji laparoskopowych.

W trakcie warsztatów wykonano zabiegi  rekonstrukcji dna miednicy mniejszej metodą laparoskopową z użyciem siatek TiLOOP według metody Dubuissone, które uznawane są za jedne z najnowocześniejszych, a wykonywane w Centrum jako zabieg rutynowy.  

Jak mówi profesor Maciej Wilczak: „Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami w ramach Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej wprowadziliśmy wspólnie z międzynarodową grupą ekspertów jedną z najnowocześniejszych metod leczenie schorzenia dotyczącego zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej. Ten bardzo wstydliwy problem, który dla wielu kobiet łączący się nie tylko z dolegliwościami bólowymi, ale także z krępującymi dolegliwościami związanymi z pogorszeniem jakości życia seksualnego oraz nietrzymaniem moczu jest obecnie leczony najnowocześniejszymi metodami. Polskie kobiety mogą skorzystać w naszym Szpitalu z dokładnie takich samych metod, jak w innych krajach europejskich np. w Niemczech, Francji czy Szwajcarii”.

W warsztatach aktywnie uczestniczyli lekarze z ośrodków pozauniwersyteckich, poznając krok po kroku  metodę przezpochwowej implantacji siatek prezentowaną przez dr. Friedricha Pauli.

Prof. Maciej Wilczak przedstawił szczegóły wykonywania operacji metodą Dubuissone z użyciem „giętkich” trokarów zwiększających bezpieczeństwo implantacji tytanizowanej siatki oraz operacje laparoskopowe usunięcia macicy z wykorzystaniem platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń LigaSure oraz laparoskopowe usunięcie mięśniaków macicy z techniką szycia macicy szwami intracorporalnymi.

Więcej informacji na temat zabiegów i działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej na stronie: www.gpsk.am.poznan.pl.

Media o nas:

» Radio Poznań - http://radiopoznan.fm/informacje/pozostale/operacje-w-trojwymiarze-i-powiekszeniu?utm_source=wp&utm_medium=sg&utm_campaign=trendy

Zdjęcie

» TVP Poznań - https://poznan.tvp.pl/40276124/04122018-godz1830

Zdjęcie

 


Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej i Konferencja Ginekologia i Położnictwo - nowe trendy. Powołanie Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miedniczy Mniejszej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Polnej 33

Bez odpowiedzi nie pozostały pytania: czy usunięcie macicy przezpochwowe jest „kosmetycznym” sposobem leczenia w ginekologii operacyjnej oraz czy zaburzenia statyki narządów płciowych miednicy mniejszej można skutecznie leczyć metodami laparoskopowymi z użyciem tytanizowanych siatek polipropylenowych?

Tym i szeregu innym top tematom w ginekologii i położnictwie poświęcona była dwudniowa konferencja "Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy 2018", organizowana pod patronatem merytorycznym prof. Macieja Wilczaka, Kierownika Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka, która zakończyła się 9 czerwca br.

Wzorem poprzednich edycji Konferencji przybrała ona atrakcyjną formułę tzw. ringów merytorycznych i dyskusji z udziałem wybitnych polskich i zagranicznych specjalistów i ekspertów w zakresie stosowania minimalnie inwazyjnych technik w leczeniu schorzeń ginekologicznych.

Wstępem do konferencji były praktyczne warsztaty chirurgii ginekologicznej pt.: "Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniejszej - krok po kroku" dedykowane lekarzom ginekologom. Zaproszenie prof. Macieja Wilczaka na tegoroczne Warsztaty i Konferencję przyjęli najwybitniejsi europejscy specjaliści w dziedzinie minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery): prof. Jean-Bernard Dubuisson ze Szwajcarii, dr Henri Clavé z Francji oraz dr Friedrich Pauli z Niemiec.

Zdjęcie

Zdjęcie
Operacja założenia tytanizowanej siatki metodą laparoskopową w leczeniu „wypadania” przedniej i tylnej ściany pochwy oraz macicy - operują prof. Maciej Wilczak i prof. Jean Bernard Dubuisson.

Zdjęcie
Na zdjęciu z prof. Maciejem Wilczakiem (w środku) stoją od lewej prof. Jean Bernard Dubuisson ze Szwajcarii oraz dr Henri Clave z Francji. (Brajan Osiecki, FB szpitala na Polnej)

Pracę tych lekarzy ekspertów, przy użyciu najnowocześniejszych jednorazowych narzędzi laparoskopowych z systemem zamykania naczyń oraz zastosowaniem obrazowania zabiegów operacyjnych w technice 3D, transmitowano z sal operacyjnych do sali dydaktycznej im. prof. Andrzeja Głydy, gdzie lekarze z całej Polski obserwowali wykonywane zabiegi. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z operatorami wykonującymi zabiegi rekonstrukcji zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej przy użyciu tytanizowanych siatek polipropylenowych wykonywane: drogą laparoskopową metodą opracowaną przez prof. Jeana Dubuissona oraz z dostępu pochwowego. W sesji inaugurującej Konferencję Goście podzieli się wynikami swoich badań i doświadczeń w zakresie szczegółów dotyczących w/w technik operacyjnych, z których stosowania znani są nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Zdjęcie
Dr Friedrich Pauli podczas wykładu na temat stosowania tytanizowanych materiałów syntetycznych w leczeniu operacyjnym zaburzeń statyki narządów dna miednicy mniejszej.

Zdjęcie
Prof Jean Bernard Dubuisson twórca metody laparoskopowego leczenia wypadania narządów płciowych przedstawia zasady minimalnie inwazyjnej metody podwieszenia macicy i ścian pochwy przy użyciu tytanizowanych implantów polipropylenowych.

Zdjęcie
Dr Henri Clave, który opracował metodę usuwania macicy drogą przezpochwową przedstawił etapy operacji z wykorzystaniem nowoczesnego systemu zamykania naczyń. Zastosowanie tej techniki operacyjnej pozwala pacjentkom po kilku godzinach od operacji opuścić szpital.

Zdaniem prof. Macieja Wilczaka „Schorzenia dotyczące zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej to bardzo wstydliwy problem dla wielu kobiet, łączący się nie tylko z dolegliwościami bólowymi, ale także z krępującymi dolegliwościami związanymi z nietrzymaniem moczu, które zdecydowanie pogarszają jakość życia seksualnego oraz stanowią poważny problem w życiu codziennym wielu kobiet w Polsce”.

Konsekwencją tej inicjatywy prof. Macieja Wilczaka było powołanie w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w dniu 8.06.2018 roku Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej pod Patronatem Honorowym Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Andrzeja Tykarskiego oraz Dyrektora Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu dra Macieja Sobkowskiego z udziałem edukacyjno-merytorycznym zaproszonych Gości z Niemiec, Francji i Szwajcarii .

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie
Uroczyste podpisanie powołania Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W Centrum wykonywane będą zabiegi operacyjne w zakresie kompleksowej terapii zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, do których należą m.in.: obniżenie przedniej i tylnej ściany pochwy, wypadanie narządów płciowych oraz nietrzymania moczu, usuwania mięśniakowato zmienionych macic, czy guzów jajników i inne z wykorzystaniem małoinwazyjnej techniki laparoskopowej oraz z dostępu pochwowego.

Jak podkreśla prof. Maciej Wilczak „Pozwoli to pacjentkom Naszego Szpitala na skorzystanie z najnowszych osiągnięć Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy dokładnie takich samych jak w innych krajach Unii Europejskiej”.

Serdecznie zachęcamy wszystkie pacjentki do zapoznania się z zakresem zabiegów jakie będzie proponować Centrum i zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie dostępne będą informacje o działalności Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej.

Link do strony Szpitala: www.gpsk.am.poznan.pl


Zapraszamy również do zapoznania się z materiałem prasowym:

TV:
- https://poznan.tvp.pl/37544709/06062018VP3
- https://wtkplay.pl/video-id-39260-nowoczesne_leczenie_kobiet

Radio:
- http://twojezdrowie.rmf24.pl/aktualnosci/news-warsztaty-z-laparoskopii-zabieg-mozna-obejrzec-na-zywo-i-prz,nId,2591078

Prasa :
- Gazeta Wyborcza - http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,23513111,super-osrodek-leczenia-kobiet-powstal-przy-polnej-bedzie-szkolil.html

 


Warsztaty laparoskopowe "Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniejszej" - 12-13.03.2018 r.

Zdjęcie

W dniach 12-13.03.2018 r. odbyły się w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym przy ul. Polnej 33 Praktyczne Warsztaty

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ

"Minimalnie Inwazyjne Techniki Chirurgii Ginekologicznej w zakresie rekonstrukcji dna miednicy z użyciem tytanizowanego materiału syntetycznego",
Minimally Invasive Techniques of Gynecological Surgery in the field of PFR with titanized synthetic mesh material.

Na zaproszenie prof. Macieja Wilczaka - Kierownika Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka oraz dra Macieja Sobkowskiego - Dyrektora Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu przyjechał dr med. Friedriech Pauli - jeden z najbardziej doświadczonych pracowników z Klinikum Augsburg Frauenklinik.

ZdjęcieDr Friedrich Pauli od kilku lat zajmuje się zabiegami operacyjnymi w Centrum Dna Miednicy (Beckenboden Zentrum) w Klinice w Augsburgu.

W w/w Centrum wykonywane są zabiegi operacyjne w zakresie kompleksowej terapii zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej, do których należą m.in.: obniżenie przedniej i tylnej ściany pochwy, wypadanie narządów płciowych oraz nietrzymania moczy i inne.

Dr  Friedrich Pauli wspólnie z prof. Maciejem Wilczakiem oraz zespołem Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka wykonywali zabiegi rekonstrukcji dna miednicy mniejszej metodą laparoskopową z użyciem siatek TiLOOP według metody Dubuissone.

Jak mówi prof. Maciej Wilczak: "Schorzenia dotyczące zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej to bardzo wstydliwy problem dla wielu kobiet, łączący się nie tylko z dolegliwościami bólowymi, ale także z krępującymi dolegliwościami związanymi z nietrzymaniem moczu. Dlatego planujemy wspólnie z Dyrekcją Szpitala przy ulicy Polnej 33 stworzenie Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej we współpracy z ekspertami z Francji, Niemiec i Szwajcarii. Obecne Warsztaty są początkiem cyklu działań edukacyjnych i leczniczych, które pozwolą pacjentkom Naszego Szpitala skorzystać z najnowszych osiągnięć Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy dokładnie takich samych jak w innych krajach Unii Europejskiej".

Kolejne Warsztaty Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej odbędą się w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym w dniu 7.06.2018 r. pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU”.

Zaproszenie na Warsztaty, poprzedzające IX Konferencję Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy, która odbywać się będzie w dniach 8-9.06.2018 r. w Poznaniu,  przyjęli najwybitniejsi europejscy operatorzy w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) prof. Jean Bernard Dubuisson ze Szwajcarii, dr Henri Clave z Francji oraz dr Friedrich Pauli z Niemiec.

Będą oni w bezpośredniej transmisji multimedialnej z sal operacyjnych przedstawiać  "krok po kroku" szczegóły technik operacyjnych, z których stosowania znani są nie tylko w Europie, ale i na świecie.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej IX Konferencji Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy: https://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=762&p=4708.

 


Konferencja "Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy" - 9-10.06.2017 r.

Banner

Bez odpowiedzi nie pozostały pytania czy usunięcie macicy przezpochwowe jest zapomnianym sposobem leczenia w ginekologii operacyjnej? oraz czy zespół policystycznych jajników to schorzenie czy przekleństwo?

Tym i szeregu innym top tematom w ginekologii i położnictwie poświęcona była dwudniowa konferencja "Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy", organizowana pod patronatem merytorycznym prof. Macieja Wilczaka Kierownika Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka, która zakończyła się 10 czerwca br.

Wzorem poprzednich edycji tej Konferencji przybrała ona atrakcyjną formułę tzw. ringów merytorycznych i dyskusji z udziałem wybitnych specjalistów.

Wstępem do konferencji były praktyczne warsztaty laparoskopowe pt.: "Histerektomia laparoskopowa - krok po kroku" dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej.

Pracę lekarzy ginekologów przy użyciu najnowocześniejszych jednorazowych narzędzi laparoskopowych z systemem zamykania naczyń oraz zastosowaniem obrazowania zabiegów operacyjnych w technice 3D transmitowano z sal operacyjnych do sali dydaktycznej im. prof. Andrzeja Głydy, gdzie lekarze z całej Polski obserwowali wykonywane zabiegi mając możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzami wykonującymi usunięcia macic metodą laparoskopową.

Patronatem honorowym warsztaty objął Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu dr Maciej Sobkowski, organizatorami merytorycznymi warsztatów byli: prof. Maciej Wilczak Kierownik Katedry i Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka oraz prof. Stefan Sajdak Kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem prasowym:
www.wtk.pl/video-id-33017-laparoskopia_nadzieja_dla_chorych_

Zobacz także