Pracownicy Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa

 Kierownik , Profesor UM

dr hab. Beata Pięta 

 

 dr hab. Mieczysława Jurczyk

Adiunkci 

 dr Małgorzata Wojciechowska

 mgr Ryszard Szpunar

Asystenci

dr Natalia Smolarek 

mgr Joanna Żurawska 

 

mgr Joanna Sosnowska 

 dr Agata Tarka

 Starsi wykładowcy

dr Małgorzata Piskorz - Szymendera 

 dr Maria Połocka – Molińska

 

 

 mgr Jolanta Sadek

 Instruktorzy

dr Katarzyna Plagens Rotman 

 mgr Magdalena Tomaszewska

 

mgr Agnieszka Budziak 

 mgr Hanna Werc

 

 mgr Mirela  Hajdukiewicz

 mgr Renata Witkowska - Wirstlein

 

 mgr Małgorzata Kłobus

mgr Danuta Zając

 

mgr Brygida Nowicka

mgr Monika Ziarnik

 

mgr Danuta Olejniczak

mgr Małgorzata Pięt

 

mgr Ilona Parda

     
 

Pracownik administracji- Specjalista

mgr Weronika Michalska