Pracownicy Zakładu Praktycznej Nauki Położnictwa

 Kierownik , Profesor UM

dr hab. Beata Pięta 

 

 prof. Mieczysława Jurczyk

Adiunkci 

 dr Małgorzata Wojciechowska

 mgr Ryszard Szpunar

Asystenci

dr Natalia Smolarek-Kołecka 

mgr Joanna Żurawska 

 

mgr Joanna Sosnowska 

 dr Agata Tarka

 Starsi wykładowcy

dr Małgorzata Piskorz - Szymendera 

 

 

 

 mgr Jolanta Sadek

 Instruktorzy

dr n. biol. Maria Połocka-Molińska 

 mgr Magdalena Tomaszewska

 

mgr Agnieszka Budziak 

 mgr Hanna Werc

 

 mgr Mirela  Hajdukiewicz

 mgr Renata Witkowska - Wirstlein

 

 mgr Małgorzata Kłobus

mgr Danuta Zając

 

mgr Brygida Nowicka

mgr Monika Ziarnik

 

mgr Danuta Olejniczak

mgr Małgorzata Pięt

 

mgr Ilona Parda

     
 

Pracownik administracji- Specjalista

mgr Weronika Michalska