Agata Tarka

 

Agata Tarka, Starszy wykładowca

dyżur

-

e-mail

agatarka7@wp.pl

telefon

61 854 72 26

prezentacja osoby

Jestem absolwentką UMP, położną, specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego Posiadam stopień doktora nauk  medycznych. Mam ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania w służbie zdrowia. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z holistycznym podejściem do porodu oraz poprawą opieki nad matką i dzieckiem.   

Jestem promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich i licencjackich na WNoZ.

Od 2009 roku zostałam powołana do zespołu Wydziałowej Komisji Rekrutacji na kierunek położnictwo.

Jestem członkiem Uniwersyteckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych.

prowadzone zajęcia obowiazkowe

·        Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne (Pielęgniarstwo)

·        Medycyna prewencyjna w położnictwie (Położnictwo)

·        Stany naglące w położnictwie i ginekologii (Położnictwo)

prowadzone fakultety

·        Nowe trendy w prowadzeniu porodu naturalnego

W ramach fakultetu omówiony zostanie poród aktywny oraz niefarmakologiczne formy łagodzenia bólu porodowego. Rozwijane są umiejętności prawidłowego zastosowania pozycji wertykalnych oraz prowadzenie porodu na krzesełku porodowym, w wannie czy kole porodowym. Poruszane są też zagadnienia dotyczące bezpiecznego prowadzenia porodu domowego i lotosowego oraz okołoporodowego postepowania z noworodkiem (STS).

·        Wczesna diagnostyka i interwencja wobec zachowań świadczących o zaniedbaniu prenatalnym

Zagadnienia poruszane podczas realizacji fakultetu dotyczą zaniedbań prenatalnych. Omówione zostaną formy, uwarunkowania oraz  profilaktyka przejawianego zaniedbania prenatalnego.

dorobek naukowy

2013

·        „Placental growth hormone (PGH), pituitary growth hormone (GH1), insulin-like growth factor (IGF-I) and ghrelin in pregnant women's blood serum.” Andrzej Kędzia, Agata Tarka, Elżbieta Petriczko, Dominik Pruski, Kinga Iwaniec. Ginek. Pol. 2013 : T. 84, nr 7, s. 620-623.
Impact Factor ISI: 0.675
Punktacja Min. Nauki: 15.000

·        „Placental growth hormone, pituitary growth hormone, insulin-like growth factor, and ghrelin in umbilical cord blood serum and amniotic fluid.” Andrzej Kędzia, Elżbieta Petriczko, Agata Tarka. Endokr. Pol.2013 : T. 64, nr 4, s. 293-298, tab. bibliogr. abstr. streszcz.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

Impact Factor ISI: 1.208
Punktacja Min. Nauki: 15.000

2011

·        „Ocena ryzyka rozwoju przewlekłego zakażenia typami wysokoonkogennymi wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV HR) u noworodków zakażonych w okresie perinatalnym.” Agata Tarka, Małgorzata Szczepańska, Wojciech Rokita, Agata Józefiak, Witold Kędzia. Ginek. Pol. 2011 : T. 82, nr 9, s. 664-669,
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej

Impact Factor ISI: 0.411
Punktacja Min. Nauki: 15.000

2009

·        “Risk factors and frequency of occurrence of HPV DNA of high oncogenic types in paraepidermal epithelium cells of the uterine cervix, in the trophoblast, and in the peripheral blood of pregnant patients.” Agata Tarka, Małgorzata Szczepańska, Daria Raczyńska, Dominik Pruski, Agata Józefiak, Witold Kędzia, Tomasz Opala. Int. J. Gynecol. Obstet. 2009 : Vol. 107 suppl. 2, s. S566.
Abstracts XIX FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics. Cape Town, South Africa, 4th-9th October 2009

 

2008

·        „Ocena czynników ryzyka i częstości występowania DNA HPV typów onkogennych w komórkach nabłonka paraepidermalnego szyjki macicy, w trofoblaście oraz we krwi żylnej kobiet ciężarnych.” Agata Tarka, Małgorzata Szczepańska, Daria Raczyńska, Dominik Pruski, Witold Kędzia, Tomasz Opala.
Ginek. Pol. 2008 : T. 79, nr 12, s. 871-876
Punktacja Min. Nauki: 9.000

·        „Perinatalna transmisja zakażeń ludzkim wirusem brodawczaka.” Rozprawa doktorska. Agata Tarka, Promotor: Witold Kędzia.

2005

 

·        „Wiedza na temat profilaktyki raka szyjki macicy kobiet uczestniczących w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.” Małgorzata Piskorz, Aleksandra Zielińska, Agata Józefiak, Agata Tarka, Witold Kędzia, Tomasz Opala.
Prz. Ginek. Położ. 2005 : T. 5, z. 3, s. 141-143
Punktacja Min. Nauki: 3.000

 

2001

·        “Identification of HCMV virus in cervical swabs of pregnant women and transmission to foetus and newborn.” Agnieszka Olejnik, Agata Tarka, Witold Kędzia, Marcin Schmidt, Anna Goździcka-Józefiak, Katarzyna Kornacka, Helena Kędzia, Marek Spaczyński. Pol. J. Gynaecol. Invest. 2001 : Vol. 3, nr 3, s. 109-112,
Punktacja Min. Nauki: 4.000

 

2000

·        “Prenatal transmission of HPV infection from mother to fetus.”  Agata Tarka, Witold Kędzia, Agata Jakubowska, Katarzyna Zimna, Anna Kwaśniewska, Anna Goździcka-Józefiak, Helena Kędzia. Arch. Perinat. Med. 2000 : Vol. 6, nr 3, s. 43-45,
Punktacja Min. Nauki: 4.000

 

1999

·        “Transmission of HPV uterine cervix infections from mother to fetus.” Anna Goździcka-Józefiak, Agata Tarka, Agata Jakubowska, Katarzyna Zimna, Witold Kędzia, Anna Kwaśniewska, Helena Kędzia.
3rd Nordic-Baltic Congress of Infectious Diseases "Optimizing diagnosis and therapy". Vilnius, Lithuania, May 6-8, 1998. Strony: s. 41.