Minimalnie Inwazyjna Chirurgia Miednicy Mniejszej - „Krok po kroku"

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU" -
STACJONARNIE oraz ON LINE

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,
mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ, pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU” - STACJONARNIE oraz  ON - LINE,

które odbywać się będą w 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.

Terminy Warsztatów:

 1. 1 MARCA 2022, rejestracja – uczestnictwo on - line: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU – ON LINE" - Intro | Webinar – Termedia
 2. 5 KWIETNIA 2022, rejestracja – uczestnictwo on - line: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU – ON LINE" - Intro | Webinar – Termedia
 3. 26 MAJA 2022, rejestracja – uczestnictwo on - line: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU – ON LINE" - Intro | Webinar – Termedia

Jest to Warsztat poprzedzający Konferencję: GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NOWE TRENDY 27-28 MAJA 2022, rejestracja: GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NOWE TRENDY 2022 - Intro | Konferencja stacjonarna – Termedia

 1. 27 WRZEŚNIA 2022, rejestracja - uczestnictwo on - line: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU – ON LINE" - Intro | Webinar – Termedia
 2. 22 LISTOPADA 2022, rejestracja - uczestnictwo on - line: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ „KROK PO KROKU – ON LINE" - Intro | Webinar – Termedia

Miło mi poinformować Państwa, że zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik, dr Burghard Abendstein z Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch w Austrii oraz prof. Jean - Bernard Dubuisson ze Szwajcarii – jeden z najwybitniejszych ginekologów w zakresie laparoskopowej chirurgii miednicy mniejszej.

Gośćmi specjalnymi Warsztatów będą także:

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej, oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych wykonywane będą:

Ogromne zainteresowanie formułą ON - LINE Warsztatów w 2020 i w 2021 roku skłoniło nas do kontynuowania jej w 2022 roku. Podobnie jak roku poprzednim wszystkie operacje będą transmitowane „na żywo” z sal operacyjnych. Rejestracja i uczestnictwo w formie Warsztatów ON – LINE są bezpłatne w dniu Warsztatów. Rejestracji do uczestnictwa w transmisji on – line można dokonać przez portal TERMEDIA: Konferencje i wydarzenia medyczne - Termedia. Bezpośredni link do poszczególnych terminów dostępny jest przy każdym z nich.

Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 200 zł. Dostęp możliwy do wykupienia także poprzez portal TERMEDIA.

Jednocześnie planujemy realizację Warsztatów w formule STACJONARNEJ, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej. Możliwość AKTYWNEGO UCZESTNICTWA lekarzy ginekologów w operacjach wykonywanych podczas Warsztatów warunkowana będzie pełnym zaszczepieniem przeciw COVID-19 oraz poprzedzona wcześniejszym wymazem w kierunku obecności infekcji SARS-CoV-2.

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Mamy ogromną nadzieję, że zarówno forma ON – LINE jak i  formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU" - STACJONARNIE oraz ON - LINE.

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak

Organizator warsztatów:
prof. Maciej Wilczak
Kierownik
Kliniki Zdrowia Matki
i Dziecka
Patronat Honorowy:
JM Rektora
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego
Partner Organizacyjny:
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solutions

OPŁATY I REJESTRACJA:

1. ON - LINE – rejestracja oraz uczestnictwo są bezpłatne w dniu Warsztatów, transmisje operacji będą prowadzone na żywo, miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia – opłata 200 zł

LINKI DO REJESTRACJI:

Warsztat poprzedzający Konferencję: GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NOWE TRENDY 27 – 28 MAJA 2022, rejestracja: GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NOWE TRENDY 2022 - Intro | Konferencja stacjonarna – Termedia

2. AKTYWNE UCZESTNICTWO – zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Koszt udziału w Warsztatach STACJONARNYCH wynosi 900 zł i obejmuje:


UWAGA!!! Osoby zaszczepione w kierunku COVID 19 uprzejmie prosimy o dostarczenie skanu kodu QR ważnego certyfikatu. Zgodnie z ostatnimi wytycznymi naszej Placówki, uwzględniającymi aktualną sytuację epidemiczną, w dniu Warsztatów uczestnicy zostaną poddani testowi antygenowemu w kierunku SARS-CoV-2 - wymaz będzie pobrany na terenie naszego szpitala i będzie on bezpłatny.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Logotypy


Szanowna Pani Doktor  !!!
Szanowny Panie Doktorze !!!

PO RAZ PIERWSZY W POLSCE WARSZTATY HISTEROSKOPOWE NA CADAVERACH oraz HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE,

które odbywać się będą w 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji, Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego

Po raz PIERWSZY W POLSCE rozpoczynamy w Poznaniu dniach 09.06.2022 oraz 22.09.2022 PRAKTYCZNE WARSZATAY HISTEROSKOPOWE NA CADAVERACH w POZNAŃ LAB Instytut Medycyny Praktycznej, które poprzedzą zajęcia kliniczne w GPSK UM w Poznaniu zaplanowane w terminach 10.06.2022 oraz 23.09.2022 roku. Będzie to unikalna możliwość ćwiczenia na profesjonalnych fantomach oraz cadaverach wszystkich etapów wykonywania histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w znieczuleniu miejscowym w przygotowaniu do wykonywania w/w zabiegów u pacjentek.

Ten nowatorski i unikalny projekt edukacyjny pozwoli zapoznać Państwa ze wszystkimi etapami zabiegu histeroskopowego diagnostycznego i operacyjnego wykonywanego w znieczuleniu miejscowym. Umożliwi to sprawne i bezpieczne działania w zakresie wykorzystania techniki histeroskopowej przed przystąpieniem do zabiegów operacyjnych realizowanych „na żywo”. Według naszej wiedzy jest to pierwszy w Polsce tego typu projekt edukacyjny w zakresie histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjentek w przyszłości operowanych przez Państwa.

Terminy Warsztatów:

 1. WARSZTAT - 04.03.2022
 2. WARSZTAT - 01.04.2022
 3. WARSZTAT - 10.06.2022 + 09.06. - zajęcia w Poznań LAB - Instytut Medycyny Praktycznej
 4. WARSZTAT - 23.09.2022 + 22.09. - zajęcia w Poznań LAB - Instytut Medycyny Praktycznej
 5. WARSZTAT - 02.12.2022

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom, którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym. Kolejną grupą docelową dla naszych Warsztatów są lekarze, którzy nie mieli jeszcze możliwości pracowania z systemem GUBBINI – histeroskopów oraz miniresektoskopów.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak :

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący wykorzystywania  zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy, z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym: http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna.

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych
w znieczuleniu miejscowym.

1. PLAN WARSZTATÓW KLINICZNYCH w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym UM w Poznaniu ul. Polna 33:

Wśród 5 - 6 zabiegów endoskopowych  z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero - Block planujemy :

Planujemy realizację Warsztatów w formule stacjonarnej, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

2. PLAN WARSZTATÓW NA CADAVERACH w Poznań LAB – Instytut Medycyny Praktycznej - Przeźmierowo ul. Leśna 42a (około 10 km od GPSK ul. Polna 33)

Podczas Warsztatów na cadaverach planujemy :

- Histeroskopów - oryginal, ellipse i midi oraz
- GUBBINI Mini – Resektoskopów  

- znieczulenie miejscowe z wykorzystaniem systemu Hystero - Block,
- zabieg histeroskopii diagnostycznej z użyciem GUBBINI Histeroskopów - oryginal, ellipse i midi
- zabieg histeroskopii operacyjnej z wykorzystaniem GUBBINI Mini - Resektoskopów.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów na Cadaverachto 8 lekarzy ginekologów.

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów : HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

UWAGA: Udział w obydwóch formach Warsztatów warunkowany jest posiadaniem aktualnego certyfikatu potwierdzającego szczepienie przeciwko COVID-19 oraz negatywny wyniku w kierunku obecności infekcji SARS-CoV-2.

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak

Organizator warsztatów:
prof. Maciej Wilczak
Kierownik
Kliniki Zdrowia Matki
i Dziecka
Patronat Honorowy:
JM Rektora
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego
Partner Organizacyjny:
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solutions

Logotypy

Zasady rejestracji:

1. Warsztaty Kliniczne – w Szpitalu ul. Polna 33 - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń).

 Koszt udziału w każdym z wybranych terminów Warsztatów Klinicznych - Szpital Polna 33 wynosi 1500 zł za uczestnictwo i obejmuje:

- sprzętu histeroskopowego systemu GUBBINI - oryginal, ellipse i midi
- GUBBINI Mini - Resektoskopów
- systemu znieczulenia miejscowego Hystero - Block

Dane do dokonania przelewu za Warsztaty Kliniczne - Szpital - Polna 33:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

2. Warsztaty na cadaverach – POZNAŃ LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a dla terminów 09.06. oraz 22.09 - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 787 536 888 (decyduje kolejność zgłoszeń)

Koszt udziału w wybranym terminie Warsztatów na cadaverach – POZNAŃ LAB – Instytut Medycyny Praktycznej – Przeźmierowo ul. Leśna 42a dla terminu 09.06. oraz 22.09. wynosi 4000 zł i obejmuje:

- Histeroskopów – oryginal, ellipse i midi oraz
- GUBBINI Mini – Resektoskopów  

Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych do 80% kosztu uczestnictwa, w zależności od województwa. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do pobrania instrukcji opisującej krok po korku jak ubiegać się o dofinansowanie. DOFINANSOWANIA: Weronika Napierała, tel. 787 536 888.

UWAGA !!!

Koleżanki i Koledzy ginekolodzy chcący uczestniczyć w Warsztatach na Cadaverach w dniach 09.06.22 oraz 22.09.22 w POŁACZENIU z NASTĘPUJĄCYMI po nich Praktycznymi Warsztatami Klinicznymi - Szpital Polna 33 w dniach 10.06.22 oraz 23.09.22

PROSZENI SĄ:

!!! O WCZEŚNIEJSZĄ REJESTRACJĘ NA WARSZTATY KLINICZNE – SZPITAL POLNA 33 !!!
pod numerem telefonu - 511-717-606, ponieważ:

TYLKO 8 lekarzy ginekologów
będzie mogło połączyć zajęcia na cadaverach z
!!! Praktycznymi Warsztatami Klinicznymi
w dniach 10.06.22 oraz 23.09.22. !!!

Dane i informacje dotyczące programu i udziału w Warszatach na Cadaverach – POZNAŃ LAB – Instytut Medycyny Praktycznej - Przeźmierowo ul. Leśna 42 a, dostępne są pod linkiem:
https://poznanlab.pl/, https://poznanlab.pl/event/histeroskopia-diagnostyczna-i-operacyjna-w-znieczuleniu-miejscowym/

 


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM - „KROK PO KROKU” - STACJONARNIE,

które odbywać się będą w 2021 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

Terminy Warsztatów:

 1. WARSZTAT -  19.03.2021
 2. WARSZTAT -  07.05.2021 
 3. WARSZTAT -  10.09.2021
 4. WARSZTAT -  03.12.2021

Miło mi poinformować Państwa, że zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjęli jedni z najwybitniejszych włoskich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery):

Uczestnictwo dr Giovanni Pontrelli oraz dr Raffaele Ricciardi będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz możliwości przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy dotychczas nie wykonywali tego typu zabiegów oraz tym Koleżankom i Kolegom , którzy opanowali już podstawowe techniki w zakresie histeroskopii, jednak nie wykonywali tego typu zabiegów w znieczuleniu miejscowym.

Zabiegi te są szczególnie istotne w praktycznej działalności zawodowej w zakresie diagnostyki i terapii takich schorzeń takich jak:

Pragniemy, aby dzięki poznaniu możliwości jakie daje endoskopia jamy macicy w znieczuleniu miejscowym, zmienić dotychczas dominujący w tym zakresie pogląd dotyczący, m.in. miejsca zabiegu skrobania jamy macicy w diagnostyce i terapii ginekologicznej.

Dzięki rozpowszechnieniu histeroskopii ambulatoryjnej w znieczuleniu miejscowym chcemy,  z jak największą grupą Koleżanek i Kolegów ginekologów, podzielić się naszym doświadczeniem w zakresie możliwości jakie daje ta nowoczesna i małoinwazyjna metoda endoskopowa.

Wstępne informacje dotyczące metody znajdziecie Państwo pod adresem internetowym poniżej.

http://kzmid.ump.edu.pl/histeroskopia-diagnostyczna

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach histeroskopowych w znieczuleniu miejscowym.

Wśród 5-6 zabiegów endoskopowych z wykorzystaniem systemu znieczulenia miejscowego Hystero - Block planujemy :

Planujemy realizację warsztatów w formule stacjonarnej , czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście również będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Możliwość AKTYWNEGO UCZESTNICTWA lekarzy ginekologów w operacjach wykonywanych podczas warsztatów będzie poprzedzona wcześniejszym wymazem PCR w kierunku obecności infekcji SARS-CoV-2.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 6 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym.

Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły:

Mamy ogromną nadzieję, że formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: HISTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I OPERACYJNA W ZNIECZULENIU MIEJSCOWYM – „KROK PO KROKU” – STACJONARNIE.

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak

Organizator warsztatów
prof. Maciej Wilczak
Kierownik
Kliniki Zdrowia Matki
i Dziecka
Patronat Honorowy
JM Rektora
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego
Partner Organizacyjny
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solutions

Logotypy

Zasady rejestracji:

 1. AKTYWNE UCZESTNICTWO – zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń).
  Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:

  » bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów
  » materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów.

UWAGA!!! Lekarze zakwalifikowani do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach na terenie szpitala, będą musieli zostać poddani badaniu w kierunku SARS-CoV-2 w oparciu o badania molekularne metodą PCR identyfikujące zakażenie koronawirusem. W dniu poprzedzającym warsztaty lekarze uczestniczący w zabiegach w Szpitalu zobowiązani są dostarczyć na adres mailowy minimalnieinwazyjna@gpsk.am.poznan.pl scan aktualnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2, aby możliwe było wejście na teren szpitala. Pobranie wymazu do badań powinno nastąpić nie później niż cztery dni przed planowaną datą Warsztatów.

Lekarzy zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach na terenie szpitala, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach, gdyż stwarzamy dla Państwa możliwość bezpłatnego wykonania badania w kierunku SARS-CoV-2. Uprzejmie prosimy zainteresowanych lekarzy zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach operacyjnych o kontakt telefoniczny 7 dni przed terminem warsztatów, w których planują aktywne uczestnictwo.

Dane do dokonania przelewu:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

 


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ -
"KROK PO KROKU" -
STACJONARNIE oraz ON-LINE,

które odbywać się będą w 2021 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu  prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego.

Terminy Warsztatów:

 1. WARSZTAT - 02.03.2021 - z udziałem dr Friedricha Pauliego
 2. WARSZTAT - 13.04.2021 - z udziałem dr Friedricha Pauliego
 3. WARSZTAT - 20.05.2021 - z udziałem operatorów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii
 4. WARSZTAT - 28.09.2021 - z udziałem dr Friedricha Pauliego
 5. WARSZTAT - 9.11.2021 - z udziałem dr Friedricha Pauliego

Miło mi poinformować Państwa, że zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik, dr Burghard Abendstein z Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch w Austrii oraz prof. Jean-Bernard Dubuisson ze Szwajcarii - jeden z najwybitniejszych ginekologów w zakresie laparoskopowej chirurgii miednicy mniejszej.

Gośćmi specjalnymi Warsztatów będą także:

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej, oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych:

Ogromne zainteresowanie formułą ON-LINE Warsztatów w 2020 roku skłoniło nas do kontynuowania jej w 2021 roku. Podobnie jak w roku poprzednim wszystkie operacje będą transmitowane „na żywo” z sal operacyjnych. Rejestracja i uczestnictwo w formie Warsztatów ON-LINE są bezpłatne w dniu Warsztatów.

Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia - opłata 200 zł.

Jednocześnie planujemy realizację warsztatów w formule STACJONARNEJ, czyli z udziałem lekarzy ginekologów obecnych na salach operacyjnych, co oczywiście będzie uzależnione od sytuacji epidemiologicznej.

Możliwość AKTYWNEGO UCZESTNICTWA lekarzy ginekologów w operacjach wykonywanych podczas warsztatów będzie poprzedzona wcześniejszym wymazem PCR w kierunku obecności infekcji SARS-CoV-2.

Maksymalna liczba aktywnych uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Mamy ogromną nadzieję, że zarówno forma ON-LINE, jak i  formuła AKTYWNEGO udziału w Warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU" – STACJONARNIE oraz ON-LINE.

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak

Organizator warsztatów
prof. Maciej Wilczak
Kierownik
Kliniki Zdrowia Matki
i Dziecka
Patronat Honorowy
JM Rektora
Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego
Partner Organizacyjny
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical Solutions

Zasady rejestracji:

 1. ON-LINE - rejestracja oraz uczestnictwo są bezpłatne w dniu warsztatów.
  Transmisje operacji będą prowadzone na żywo.
  » Link do rejestracji
  Miesięczny dostęp do zapisu relacji z zabiegów operacyjnych z danego dnia - opłata 100 zł
 1. AKTYWNE UCZESTNICTWO - zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń).
  Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:

  » bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
  » materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów.


UWAGA!!! Lekarze zakwalifikowani do bezpośredniego uczestnictwa w operacjach na terenie szpitala, czyli na salach operacyjnych, będą musieli zostać poddani badaniu w kierunku SARS-CoV-2, w oparciu o badania molekularne metodą PCR identyfikujące zakażenie koronawirusem. W dniu poprzedzającym warsztaty, lekarze uczestniczący w operacjach w Szpitalu, zobowiązani są dostarczyć na adres mailowy minimalnieinwazyjna@gpsk.am.poznan.pl scan aktualnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2, aby możliwe było wejście na teren szpitala. Pobranie wymazu do badań powinno nastąpić nie później niż cztery dni przed planowaną datą Warsztatów.

Lekarzy zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach operacyjnych na terenie szpitala uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach, gdyż stwarzamy dla Państwa możliwość bezpłatnego wykonania badania w kierunku SARS-CoV-2 w naszym Szpitalu. Uprzejmie prosimy zainteresowanych lekarzy, zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach operacyjnych, o kontakt telefoniczny na 7 dni przed terminem warsztatów, w których planują aktywne uczestnictwo, celem umówienia terminu.


Dane do dokonania przelewu
:

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl


Organizatorzy merytoryczni:

Logotypy

Partnerzy Organizacyjni Warsztatów:

Logotypy


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU”,

które odbywać się będą w 2020 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dra Macieja Sobkowskiego.

Warsztaty te odbywać się będą w terminach podanych poniżej:

 1. WARSZTAT - 11.02.2020 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
 2. WARSZTAT - 07.04.2020 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
  ZMIANA TERMINU
  W związku z obawami dotyczącymi sytuacji epidemiologicznej w Europie, w trosce o przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu, a także podejmowanie działań odpowiedzialnych, mających swoje uzasadnienie w wytycznych naukowych i rekomendacjach GIS i MZ, zdecydowaliśmy o zmianie terminu planowanych na dzień 7 kwietnia 2020 roku Warsztatów w ramach Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej.
  Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów oraz wszystkich zaproszonych Gości.
  Warsztaty te odbędą się w terminie 27 października 2020 roku.
  Za powstałe niedogodności uprzejmie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że wszyscy uczestnicy, którzy zarezerwowali termin kwietniowy automatycznie zapisani zostają na dzień 27 października 2020 r.
 3. WARSZTAT - 28.05.2020 - z udziałem operatorów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii z transmisją multimedialną - maksymalna liczba uczestników - 45 osób (uczestnictwo bezpłatne)
  ZMIANA TERMINU
  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Europie, zmuszeni jesteśmy zmienić termin planowanych na dzień 28 maja 2020 roku Warsztatów w ramach Międzynarodowego Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej, odbywających się wraz z XI Konferencją Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy.
  Decyzja ta podyktowana jest troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Pacjentów oraz wszystkich zaproszonych Gości.
  Warsztaty te odbędą się w terminie 20 maja 2021 roku wraz z przełożoną także XI Konferencją Ginekologia i Położnictwo Nowe Trendy.
  Za powstałe niedogodności uprzejmie przepraszamy. Jednocześnie informujemy, że wszyscy uczestnicy, którzy zarezerwowali termin na maj 2020 automatycznie zapisani zostają na dzień 20 maja 2021r.
 4. WARSZTAT - 06.10.2020 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
 5. WARSZTAT - 27.10.2020 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
 6. WARSZTAT - 17.11.2020 - z udziałem dra Friedricha Pauliego

Miło mi poinformować Państwa, że moje zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery):

Gośćmi specjalnymi Warsztatów będą także:

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych:

Mamy ogromną nadzieję, że taka formuła aktywnego udziału w warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU".

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak


Organizator warsztatów:
» prof. Maciej Wilczak
» Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy
» dr med. Maciej Sobkowski - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Partner Organizacyjny
» Marcin Bernaczyk - Dyrektor Sprzedaży Innovative Medical Solutions

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:

» bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
» materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów,
» przekąski w przerwach między operacjami.

Rejestracja uczestnika warsztatów:
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatach telefonicznie pod numerem 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń). Po potwierdzeniu telefonicznym zaakceptowania Państwa zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie skanu dokonania przelewu na konto podane poniżej.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - termin - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

 


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ -
„KROK PO KROKU”
,

które odbywać się będą w 2019 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dra Macieja Sobkowskiego.

Warsztaty te odbywać się będą w terminach podanych poniżej:

 1. WARSZTAT - 26.02.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
 2. WARSZTAT - 02.04.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
 3. WARSZTAT - 30.05.19 - z udziałem operatorów z Austrii, Niemiec i Szwajcarii z transmisją multimedialną - maksymalna liczba uczestników - 45 osób (uczestnictwo bezpłatne)
 4. WARSZTAT - 03.09.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego
 5. WARSZTAT - 26.11.19 - z udziałem dra Friedricha Pauliego

Miło mi poinformować Państwa, że moje zaproszenie na Warsztaty w tych terminach przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) - dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik oraz dr Burghard Abendstein z Akademisches Lehrkrankenhaus Feldkirch w Austrii i jeden z najwybitniejszych ginekologów w zakresie laparoskopowej chirurgii miednicy mniejszej prof. Jean-Bernard Dubuisson ze Szwajcarii.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych:

Mamy ogromną nadzieję, że taka formuła aktywnego udziału w warsztatach zainteresuje Państwa, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU".

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak


Organizator warsztatów

» prof. Maciej Wilczak
» Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy
» dr med. Maciej Sobkowski - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Partner Organizacyjny
» Marcin Bernaczyk - Dyrektor Sprzedaży Innovative Medical Solutions

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:
» bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
» materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów,
» przekąski w przerwach między operacjami.

Rejestracja uczestnika warsztatów:
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatach telefonicznie pod numerem 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń). Po potwierdzeniu telefonicznym zaakceptowania Państwa zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie skanu dokonania przelewu na konto podane poniżej.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - termin - data --.--.-- wybranego warsztatu + imię i nazwisko uczestnika)

Potwierdzenie dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Organizatorzy merytoryczni:

Logotypy

Partnerzy Organizacyjni Warsztatów:

Logotypy


Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH z zakresu MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII GINEKOLOGICZNEJ MIEDNICY MNIEJSZEJ pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ -
„KROK PO KROKU”
,

które odbywać się będą w dniu 26.02.2019 roku w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno - Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dra Macieja Sobkowskiego.

Miło mi poinformować Państwa, że moje zaproszenie na Warsztaty w tym terminie przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) - dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik.

Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w operacjach.

Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych:

Mamy ogromną nadzieję, że taka formuła aktywnego udziału w warsztatach znajdzie Państwa zainteresowanie, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów: MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ - „KROK PO KROKU".

Serdecznie zapraszam
prof. Maciej Wilczak


Organizator warsztatów

» prof. Maciej Wilczak
» Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy
» dr med. Maciej Sobkowski - Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu

Partner Organizacyjny
» Marcin Bernaczyk - Dyrektor Sprzedaży Innovative Medical Solutions

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł i obejmuje:
» bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
» materiały warsztatowe dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów,
» przekąski w przerwach między operacjami.

Rejestracja uczestnika warsztatów:
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatach telefonicznie pod numerem 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń). Po potwierdzeniu telefonicznym zaakceptowania Państwa zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie skanu dokonania przelewu na konto podane poniżej.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY - 26.02.19 + imię i nazwisko uczestnika)

Skan dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy:
minimalnieinwazyjna@gpsk.ump.edu.pl

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura.
Dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.
Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 18 lutego 2019 r. Po tym terminie nie istnieje możliwość uiszczenia opłaty.
Rezygnację z udziału w Warsztatach przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, e-mail) do 20 lutego 2019 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.

Organizatorzy merytoryczni:

Logotypy

Partnerzy Organizacyjni Warsztatów:

Logotypy