Pracownicy GPSK

lekarze zatrudnieni na etatach/kontraktach

w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym ul. Polna 33

na oddziałach Kliniki Zdrowia Matki i Dziecka (Oddział Położniczo-Ginekologiczny 2, Oddział Diagnostyczno-Obserwacyjny i Oddział Izby Przyjęć):

 

dr med. Małgorzata Mróz

dr med. Ewa Głyda

dr med. Magdalena Szymczak

dr med. Bogna Guglas-Bochyńska

dr med. Przemysław Kądziołka

lek. med. Izabela Kaczorowska

lek. med. Karina Spławska-Matuszak

lek. Adrian Nowak